8. oktober 2015

Hele 15 medlemmer møtte. Kveldens viktigste stykke arbeid var at vi fikk montert opp, tilpasset og festet det store bakgrunnsmaleriet bak Solberg. I tillegg fikk vi bl.a. bygget et gjerde ved Sjåstad-huset, reparert en veksel på smalspordelen samt påbegynt monteringen av signaler og dvergsignaler på Solberg. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide etter midnatt.

Nybygd gammelt gjerde ved den lille eneboligen

Testing av utkjørs- og dvergsignal i spor 4 på Solberg

Det sages i kunstverket mens kunstneren bivåner det hele

Bakgrunnen ved Solberg, skrudd og sparklet