Torsdag 11. april 2002

Årsmøtet ble avviklet i kveld, med tilhørende omvisning i nye lokaler. God stemning. Vi hadde årsmøtet i «gulhuset» og koste oss til slutt på Lizzis Pizza. 11 medlemmer deltok på årsmøtet, 8 var med på Lizzis.
Sikringsskap og strømkabel er nå lagt opp på loftet. Dette skulle kobles imorgen, så nå er det like før vi har egen strøm. Kjempebra.

Samling etter årsmøtet

Fra Lizzis Pizza