Torsdag 11. april 2002

Årsmøtet ble avviklet i kveld, med tilhørende omvisning i nye lokaler. God stemning. Vi hadde årsmøtet i «gulhuset» og koste oss til slutt på Lizzis Pizza. 11 medlemmer deltok på årsmøtet, 8 var med på Lizzis.
Sikringsskap og strømkabel er nå lagt opp på loftet. Dette skulle kobles imorgen, så nå er det like før vi har egen strøm. Kjempebra.