Torsdag 27. juli 2006

3 medlemmer møtte. Temperaturen i lokalet nådde 33 grader, det påvirket helt klart arbeidsinnsatsen. To personer fortsatte allikevel videre på landskapsbyggingen. Det ene bildet viser nyplanting av busker og kratt inn mot lokalets skråtak, det andre bildet viser tetting av området rundt nok en tunnelportal. Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem før midnatt.