14. november 2013

11 medlemmer møtte til byggekveld hvor vi fortsatte fra der vi slapp sist, det vil si arbeide med sportraséen til oppstillingsområdet, fjernstyringen samt diverse landskapsarbeide i sosialrommet. Pølseservering av hele pølser foregikk til vanlig tid.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide også etter midnatt.

Grøftegraving ved Østlandske Stenexport

Beplantning på toppen av fjellskrenten