28. juli 2016

14 personer tilstede på kjørekveld (11 medlemmer og 3 gjester). Det ble kjørt en rekke tog, senere på kvelden ble det servert perfekt oppvarmede pølser. Noe før midnatt var det meste av materiellet pakket ned i esker igjen.

Fra lokstallen ved Rognmo

Kullpåfyllingsanlegget ved Solberg lokstall

Et vognvrak skyves inn på huggesporet ved Solberg gods

Tysk passasjertog med BR218

En artig liten maskin – med lyd

Britisk passasjertog

Fra Solberg stasjon

Transport av tømmer til høvleriet

Kullpåfylling av type 18

Italiensk passasjertog