DMJKs anlegg, sporplaner pr. mars 2018

Undergrunnen

H0-delen

Nedkjøring til undergrunnen

H0m-delen

Total plan (uten undergrunnen)

09.03.2018 ©Copyright DMJK.

Planens hovedarkitekt er Bodvar Haugland.