30. august 2018

Kjørekveld, med 20 medlemmer og et stort antall gjester innom. Det ble kjørt en mengde tog, men ettersom signalanlegget falt ut ganske tidlig på kvelden ble det viktig å følge txp sine ordrer. Trafikken stilnet av utover kvelden, og de siste vogner ble plukket av ved 23-tiden.

Amerikansk materiell på Solberg Skifte

El 10 venter i spor 3 på Mjøndalen

Britisk ballasttog

Japansk materiell

Passasjertog har ankommet spor 1 på Rognmo

Leveranse av råstoff til kveldsskiftet på Larsens Tapperi

En liten «padde» på Solberg stasjon

Japansk godstog

Tysk godstog med E94

Tanking på Rognmo

Britisk motorvognsett

Tømmerkipp på vei til Høvleriet

En liten kipp på Gystad

En Dovregubbe på Solberg Skifte