10. februar 2022

Byggekveld, med 14 medlemmer til stede. Det ble bygget landskapsunderlag i svingen ved Kobbarvik, sporet ned forbi havna ble spenningssatt og prøvekjørt, tunnellsporet under Høvleriet ble høydejustert og et nytt inn- og utkjørspanel for Solberg ble montert og testet. Demningen mellom Fossli og Mjøndalen ble prøvemontert og venter nå på fargesetting. Verkstedet ved Solberg Skifte ble festet og spor og belysning ble tilkoblet.
Nattskiftet fortsatte da referenten dro hjemover rundt 2315.

Det ble påbegynt landskap rundt verkstedet

Sporet forbi havna ble tilkoblet spenning

Landskapsbygging ved Kobbarvik

Prøvemontering av demningen

Monsterflue observert på anlegget

Testing av verkstedsspor

Nytt panel for Solberg