24. september 2009

Kjørekveld, med hele 19 medlemmer og rundt 5 gjester tilstede. Det var tett med tog gjennom kvelden, av bl.a. norsk, tysk, sveitsisk, amerikansk og svensk opphav. Og som vanlig var det mye flott rullende materiell å se. Når klokken nærmet seg midnatt stilnet trafikken litt av. Et amerikansk passasjertog med voksne dimensjonerGM-gruppen på tur

Et amerikansk passasjertog med voksne dimensjoner
GM-gruppen på tur