16. august 2018

Byggekveld, med 7 medlemmer og en gjest tilstede. Det ble detaljert ved gartneriet, hengt opp noe Drammens Is-reklamer rundt omkring, og satt på plass området bestående av Sebedeus Råtemyrs univers samt en for lengst nedlagt lokstall. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

En scene fra gartneriet tar form

En SJ Y1 fra One87 har stanset på Myra hpl.

Et flott hjørne har kommet på plass ved Sigdal