13. november 2014

12 medlemmer møtte, og vi hadde også en gjest innom. Vi fortsatte arbeidet der vi slapp sist, med snekring i kjøkkenkroken, arbeid på fjernstyringen, utbedring av spor fra oppstillingsområdet samt detaljering rundt Solberg. Flere av bildene denne uken er viet dette detaljeringsarbeidet. Det ble også jobbet med underlag for industriområdet ved Solberg. Flere tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide etter midnatt.

Sparkling av underlag for industriområde ved Solberg

Detaljering i form av oljesøl i sporet

Bagasjetralle på Solberg stasjon

Solberg sentrum sett fra oven

Detaljering av en Steyr lastebil