17. februar 2020

6 medlemmer møttes til litt kjøring på en mandagskveld. Det var ingen trafikk gjennom Mjøndalen, siden sporet mellom Mjøndalen og Kobbarvik er stengt for omlegging. All gjennomgangstrafikk gikk på dobbeltsporet i bakkant. Hovedvekten av materiellet var norsk, men det fantes unntak. Kjøringen varte rundt tre timer, med kaffe og kakepause i mellom.

GHB2 håndterte trafikken til høvleriet

Krokodille på Solberg

Di3 med teakvogner

Di3 med godsvogner

Stortysker med godsvogner

El11 med tankvogner