24. november 2022

Kjørekveld, med 11 medlemmer til stede.
Ved starten av kvelden opplevde vi store problemer med støy på X-bussen, men det ble noe bedre etterhvert. Det var også usedvanlig mange avsporinger og kollisjoner, så referenten fikk sitt svare strev med å dekke alt.
Det var norske, tyske, franske og amerikanske tog på sporene.
Ved 23-tiden var de fleste tog pakket ned igjen i sine esker.

Fransk passasjertog i spor 5 på Solberg

Grønn Di3 med kullvogner

El16 med passasjervogner på Mjøndalen

El17 parkert på Solberg gods

BR103 med TEE-vogner

Skifting med Di3 på Rognmo

Amerikansk 2-8-2 Mikado på Solberg

Skd 206 med grusvogner

Passasjertog med El13

Godstog med Di3

Et usedvanlig kort TEE-togsett

Avsporing…

Første kornvogn på plass ved kornsiloanlegget på havna

Avsporing…

Avsporing…

Ublidt møte mellom amerikansk godstog og tysk passasjertog på Mjøndalen