20. januar 2011

11 medlemmer møtte. Landskapsarbeidene fra forrige uke fortsatte, i tillegg ble det jobbet med smådetaljer i en bygning på Mjøndalen, testet ut styringen av et «fast-clock» system, bygget litt gjerde langs sporet etc.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Litt mer gress vokste frem...

Et stort område med "fast landscaping"