24. mars 2011

13 medlemmer møtte, vi hadde også besøk av et tidligere medlem. Det ble blant annet programmert endel dekodere, fikset litt landskap på Rognmo, ballastert reparasjonsstedet på GHB, prøvelagt asfalt på fjellveien og jobbet på stillverket til godsområdet. Mellom de arbeidende svirret det også noen tog.

Nylagt asfalt på fjellveien

Rognmos stasjonstre ble "plantet"

Dresinbu på Rognmo