13. juli 2017

Det ble etter hvert 14 medlemmer og en gjest tilstede. Det ble ikke gjort mye på anlegget bortsett fra utplassering av diverse nye kjøretøyer og beplanting av en liten midtdel på Mjøndalen (fotografen glemte den helt). Derimot gikk det en god del tog denne dagen samt prating. Kvelden ble avsluttet før midnatt. Pølsene var hele.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Di4 klar til nye oppdrag (nye lastebiler)

El13 med skrapvogner

Lokalruten Gystad Svarthølet

NAF hjelper en bilist

Bussen klar til Svarthølet