6. juni 2013

9 medlemmer møtte. Vi jobbet med sporlegging, fjernstyring, reparasjon av «døde» sporpartier samt maling av bakgrunn. Maling av innvendige vegger i lokstallen ble påbegynt. Det ble også tid til litt programmering av lok samt prøvekjøring.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Maling av bakgrunn

Sporlegging mot oppstillingsområdet