10. mars 2016

14 medlemmer møtte til byggekveld. Vi jobbet med smalsporstasjonen, montering og kobling av signaler/dvergsignaler, idriftsettelse av smalsporsvingskive samt generell detaljering. Ved Mjøndalen ble en vei revet opp for utbedring etter at den hadde begynt å løsne fra underlaget. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Utbedring av vei ved Mjøndalen

Sporlegging på smalsporstasjonen

Signal og dvergsignal ut fra Solberg Skifte

Prøvekjøring av en Roco BR50