Torsdag 28. august 2003

Kjørekveld, siste torsdagen i måneden. Vi var 8 medlemmer, de fleste medbringende rullende materiell av ymse slag. Vi hadde 4 kjørekontrollere tilgjengelig, trafikken foregikk i ordnede former og det var langt mellom uhellene. Nattskiftet gav seg ved midnatt.