9. juli 2015

Til tross for sommerferietid var det hele 10 medlemmer og 4 gjester innom. Flere tog ble prøvekjørt, men vi fikk også tid til bl.a. litt landskaps- og detaljeringsarbeide. Tre av våre snekringskyndige medlemmer kappet til og monterte opp plate for bakgrunn ved Koparvik/Vallekilen. Utpå kvelden ble det servert godt sprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Infotavle ble montert opp på døren til verkstedet

Skraphaugen ved Solberg industriområde ble komplettert med et sykkelvrak

Ved Koparvik skal det komme opp en liten enebolig i enden av en vei

Bakgrunnsplate(r) ble montert opp