Torsdag 12. april 2007

Hele 10 medlemmer og en gjest var innom. Glavamattene foran vinduene ble fjernet – et sikkert vårtegn! Kabelgjengen la opp ledninger til vekselmotorene for det lange omkjøringssporet, mens flere plattformbyggere sørget for fremskritt både på Solberg og Mjøndalen. Det ble også satt i gang arbeid med å skjære til underlag for GHB-banen. Vårt nyeste medlem i arbeid på Mjøndalen

Vårt nyeste medlem i arbeid på Mjøndalen