5. mai 2022

Byggekveld, med 9 medlemmer til stede. Det ble koblet strøm til skinner og malt sviller ved havneområdet. Det ble også festet sidepanel langs kanten ut fra Mjøndalen. Sidepanelet ved Rognmolia fikk et strøk med maling. De nye sporene ved Høvleriet fikk malt både skinner og sviller, og er nå klare for ballastering. Et par nyervervede lokomotiver ble også prøvekjørt på anlegget.
Det var ingen nattskift, de siste dro hjem noe etter 23.

Nymalte skinner og sviller

Nymalt sidepanel

Prøvefesting av sidepanel

Prøvekjøring av en tysk E50