1. mars 2023

8 seniorer i alderen ung til eldre møtte til den månedlige samlingen i klubben. Det var meget stor blanding på materiell, sveitsisk, tysk, dansk og norsk. Noen hadde fulgt opp TEE-kjøringen fra siste torsdag og stilte med to motorvognsett. Også Danmark var godt representert med damp og diesel. Damploket var et tysk type 50 som i Danmark ble litrert som type N. Av norsk materiell observertes en El 14,men en del Skd’er passerte i full fart.
Innimellom all togkjøring ble det også tid til kaffe og kake.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

SBB Rae på veg gjennom Solberg Skifte

DSB Type N 202 med vogner (utydelige)

El 14 klargjøres til avgang

Dansk motorvogn på tur

VT 11.5 på Solberg P