Torsdag 9. mars 2006

Hele 11 medlemmer kom innom. Av arbeid som ble gjort denne kvelden kan nevnes at vi fikk lagt flere meter med ballast og koblet ferdig stillverket i kjøkkenkroken. Bildene viser stasjonspanelbyggingen på Solberg samt landskapbygging. To flittige sjeler holdt arbeidet gang til etter midnatt. Stasjonspanelbygging på Solberg

Stasjonspanelbygging på Solberg
Landskap sett fra skinnenivå...