15. august 2019

Byggekveld, med 15 medlemmer til stede. Blant de fem gjestene denne kvelden hadde vi også to annonserte gjester vestfra. Det ble jobbet blant annet med landskap langs smalsporbanen samt pussing og maling av bakgrunner. En god del tog ble også prøvekjørt. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Pussing og maling av bakgrunner

Landskapsarbeid langs smalsporbanen

Den siste seksjonen bak Mjøndalen er snart klar