3. mai 2018

Byggekveld, med 12 medlemmer tilstede. Det ble koblet litt ledninger, skåret til mer landskapsunderlag langs smalsporbanen, malt en del sviller og skinner ved smalsporstasjonen, ryddet innerst i verkstedet, koblet ny ledning til DMJK-lampen samt jobbet med elveløpet ved Myra.
Nattskiftet ble ikke så lenge denne kvelden.

Ny ledning til lampen nede i trappen

Nymalte sviller og skinner

Tilskårede styrofoamplater

Elveløpet ved Myra