Torsdag 23. september 2004

7 medlemmer og 1 gjest. Det ble diskutert utover kvelden angående videre arbeid på området i sosialrommet.
Da nattskiftet gikk på, fikk man gjort en del med telefonsentralen samt at det ble trukket en strømkabel for sporstrøm inn til sosialrommet.

Telefonsentralkobling

Der var delen på plass…

En blid gjeng!