6. oktober 2021

Igjen samlet det seg 7 personer som kjørte tog, diskuterte og nøt kaffe og kaker med innblandet brus. Vi møttes 10 og holdt på til 2. Stort sett fungert anlegget slik det skulle selv om enkelte små signalfeil oppsto. Feilene ble raskt løst slik at trafikken kunne fortsette. Trafikken ble gjort ved at man sjekket at intet tog kom i motsatt retning og så kjørtes det.
Materiellet var stor sett norsk med innblandet et TEE tog fra de sveitsiske alper og en tysk lokaltrafikkvogn. Det gikk et 9 vogners tog som minnet om de store stammene som gikk på bergensbanen for en god del år siden.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Tre skiftemaskiner klare

Tysk moderne lokaltogsvogn

31b er klar til toget

El 14 klar til oppsett