Torsdag 30. september 2004

Kjørekveld, med 11 medlemmer tilstede. Anlegget vårt fungerer nå ganske bra til kjøring, med unntak av noen partier på Märklin K-skinnedelen. Som det ene bildet  viser: Noen finner seg til rette med et blad i sofaen, mens toget passerer over… Vi avsluttet ganske tidlig denne kvelden, faktisk før 2330.

Togbladet interesserer mer enn det passerende modelltoget

Norske tog på Rognmo