15. november 2018

Byggekveld, med 12 medlemmer til stede. Det ble jobbet med fjernstyring, brukar ved Myra, ballastlegging ved Fossli, sparkling av bakgrunn ved Rognmo, landskapsarbeid ved Sigdal samt generell detaljering. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Det blir et flott landskap over tunnelen ved Sigdal

Ballastering ved Fossli

Nå jobber én mann til på denne bilen…