21. september 2017

Byggekveld, med hele 16 medlemmer og en gjest innom. To mann jobbet med landskapsarbeider ved Mjøndalen, i begge ender av stasjonen ble det også markert plasseringer av utkjørssignaler, togsporsignaler og skiftesignaler. På smalsporstasjonen ble det bl.a. utbedret flere spor samt laget hull for svingskive. Flere tog ble også prøvekjørt.

Smalsporsvingskive

Landskapsarbeider ved Mjøndalen

Markering av signalplasseringer

Utbedring av spor på smalsporstasjon