6. september 2012

13 medlemmer møtte til det som først og fremst var en ryddekveld i forkant av «Åpen dag». Noe arbeid ble gjort, som f.eks. skinne/svillemaling på to spor ved svingskiven, kobling av noen ledninger og arbeide på en veibro. En del tog ble prøvekjørt, og det ble også gjort noe dekoderprogrammering. Først og fremst var det dog rydding og støvsuging vi skulle utføre, og resultatet ble ganske så bra.
Det var ingen nattskift denne gang.

Berlinsk lokaltog - på Mjøndalen

Så ryddig kan vi få det om vi vil...