4. juni 2015

10 medlemmer var tilstede. I tillegg til kjøring av noe tog, ble det gjort landskaps- og detaljeringsarbeide flere steder. Planer og skisser for smalsporbanens forlengelse ble grundig diskutert. Vi hadde også en gjest innom for å diskutere konstruksjon av en viktig bygning for banen.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Tre nye trær ble montert

Hvordan gjøre bruk av et par Preiser-bein som ble til overs…

Oppgradering av gammelt landskap i sosialrommet