Torsdag 31. mars 2005

Kjørekveld, med 12 medlemmer og en gjest tilstede. Denne gang tok vi bruk trådløs kommunikasjon for å sikre trafikkavviklingen gjennom kjøkken/verksted. Pølser og brus ble som vanlig servert, og trafikken avtok frem mot midnatt.