Torsdag 10. april 2003

Årsmøte ble avholdt i kveld med relativt bra oppmøte, 10 medlemmer stilte. Nytt styre ble valgt og kvelden ble avsluttet på Lizzis med pizza og hyggelig lag.
På bildet er det nye styret, som alle ser ut til å være på hugget og klart for mange og varierte oppgaver. Fra venstre, kasserer Trond Johannesen, nytt styremedlem Nicholas Lorvik, formann Bodvar Haugland og ny sekretær Bjørn Runar Larsen.