Torsdag 28. februar 2002

Hele 9 grader var det ute på loftet og enda varmere i sosialrommet når vi kom. Omkring 0 grader ute. Hele 8 medlemmer kom i dag og det ble mye prating, flere hadde ikke vært der på en stund. Faktisk litt lite pølser. Byggingen går også framover, nå har vi begynt på verkstedet og veggene til dette.

Trond er i gang på egen hånd å skjære plate (men ikke seg selv)

Bodvar og Jimmy er opptatt med å sette opp veggene til verkstedet. Verkstedbenken er også flyttet på plass.