12. mai 2011

Byggekveld, med hele 14 medlemmer tilstede. Det ble jobbet videre på fjellet ved Solberg, lagt nye H0m-spor, koblet ledninger ved godsområdet, gjort bro-arbeider i sosialrommet og snekret på rammeverk (til oppstillingsområdet). Ingen orket noe nattskift denne gang, så litt over midnatt var det slutt.

Nylagt grus på området der bensinstasjonen skal ligge

Tre veksler og et par fleksiskinner ble lagt på H0m-banen