19. desember 2013

Siste kjørekveld før jul, med 16 medlemmer og 2 gjester innom. Det ble en koselig kveld, med mye trafikk og flotte tog. I anledning den kommende høytiden var det opptil flere tog som fraktet sterke «godsaker» rundt. Det var en overvekt av norske og sveitsiske tog denne gang, men det var også britiske, tyske og amerikanske innslag å se. Trafikken stilnet av mot midnatt.

Britisk diesellokomotiv, HS4000 Kestrel

Amerikansk F3 ved Solberg stasjon

Ureglementert transport i passasjertog

Tysk dobbeltraksjon foran sveitsiske vogner

Sveitsisk dobbeltraksjon foran sveitsiske vogner

Lokalen klar for avgang fra Rognmo

BR215 på Rognmo

Juletog på Rognmo

Gubbe på tur

Artig sveitser

En liten kipp fra gamle dager

Blandet trafikk på Solberg

Nok et juletog på Rognmo

Dobbelt 69-sett på vei mot Sigdal