23. februar 2017

Kjørekveld, med 20 medlemmer og 5 gjester tilstede. Mange tog på sporet, men avviklingen gikk allikevel ganske så greit, i hvert fall frem til signalstyringen stoppet opp. Etter servering av pølser ble trafikken noe dempet. Det var da rom for fremføring av et langt tog med flisvogner, to lok og 23 vogner. Trafikken stilnet av frem mot midnatt.

El11 i spor 2, Skd224 i spor 1 på Solberg

Klar for avgang, ta plass

Britisk passasjertog trukket av Mallard

Langt flistog på vei mot Solberg

26c411 med godsvogner på vei mot Solberg

På vei med forsyninger til Larsens Tapperi

El17 med B7-vogner

Svensk Hg med grusvogner

Kipptog med Skd224

Z71 på Solberg stasjon