2. mars 2022

Igjen var det dags for en senior samling i klubblokalet. 7 samlet seg denne onsdagen til kjøring, prat, kaffe og kaker. Denne gangen var det mange Bayerrikse modeller ute og kjørte med litt innblanding av norske modeller. Utover disse var det vel ingen andre type modeller som ble presentert. Signal og styring fungert veldig bra med bare noen meget få utfordringer.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

31 b 430 venter på avgang

Bayer D X II 2235 venter på oppdrag

BM 69 og godstog på Mjøndalen

En Bayer hjelper Wurtenberg

En Bayer på besøk

Plass nummer 33-64 passerer