Torsdag 15. september 2005

6 medlemmer tilstede, samt at vi kunne ønske et nytt medlem velkommen i klubben! Vi ryddet og støvsuget videre i lokalet. Søndag ble det satt opp lister i taket. De siste gikk hjem rett etter midnatt.