Torsdag 9. januar 2003

7 medlemmer stilte denne kvelden. Det ble gjort svært lite arbeide, togrommet hadde stått uten oppvarming hele uken og holdt ca 2 grader. Slik temperatur innbyr ikke til finarbeide på skinnegangen. I sosialrommet derimot, fikk vi høynet temperaturen til et nesten trivelig nivå, og her ble den aller første oppmerkingen til sportraseen gjort. Det ble servert hele pølser, lettbrus og masse Firkløver. Kvelden ble avsluttet forholdsvis tidlig.

Formannen markerer det første «spadestikk»

Det ble etterhvert trivelig i sosialrommet