3. mars 2016

16 medlemmer møtte. Klokken 1900 avholdt vi årsmøte, og deretter var det byggekveld. Det ble jobbet med signalmontering, sporlegging på smalsporstasjonen, litt detaljering på anlegget samt planleggingsarbeide i kjøkkenkroken. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Et filigrant nettinggjerde ble montert

Bikuber og birøktere

Montering av dvergsignaler på Solberg Skifte

Montering av veksler på smalsporstasjonen

En lampe ved ytre veksel på Gystad