Torsdag 17. juni 2004

8 medlemmer møttes til en liten «ekstra» kjørekveld, i timene fra 1900 og frem mot midnatt. Trafikken var forholdsvis begrenset, og bortsett fra et persontog i bufferten på Rognmo og en styrevogn på nyballastert hovedspor i fritt fall mot gulvet, forløp trafikken uten store uhell. En FREMO overgangsmodul tjenestegjorde som programmeringsspor for «adresse 03»-lok.

Avsporing ved enden av Rognmo

To passasjertog på Rognmo

Overgangsmodul som programmeringsspor