23. april 2009

8 medlemmer tilstede og en mengde gjester innom (det var konsert i etasjen under). Vi fortsatte videre på oppgavene fra sist: Bygging av GHB, bygging av rammeverk under Mjøndalen, kobling av ledninger på hovedspor og under godsområdet, planting av ti nye trær samt ballastering av store deler av sporene på Mjøndalen. Det ble også ryddet litt med tanke på kommende kjørekveld. Nattskiftet fortsatte sitt arbeide også etter midnatt. Mye ny ballast på MjøndalenLederen for kabelkoblingsgruppen har satt seg godt tilrette…

Mye ny ballast på Mjøndalen
Lederen for kabelkoblingsgruppen har satt seg godt tilrette...