Torsdag 20. september 2001

Medlemsmøte med gjennomgang av leiekontrakt og diskusjon om framdrift, planer etc. Tilfredsstillende frammøte med god stemning.