18. august 2011

14 medlemmer tilstede, inkludert kveldens nyinnmeldte medlem.
Mye arbeid ble gjort: Vi fikk lagt inn det hjemmelagede krysset (normalspor/smalspor), koblet opp midlertidig spenning til dette og testet med «krevende» materiell. Arbeidet med vannflaten under fjellskråningen ved Solberg gjorde gode fremskritt, sportraséen under Mjøndalen likeså. Kryssingsområdet på hovedsporet (ved nødutgangen) fikk et nytt stillverk, selv om plasseringen av dette er midlertidig. Det ble også prøvelagt noen sporbiter med smalspor ved Solberg for å teste ut ideer.
Noen få tog ble også kjørt, men pga. sporarbeider ved Solberg var det i perioder ikke mulig å kjøre helt rundt.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide også etter midnatt.

Testkjøring over det nye krysset ved Solberg

Nytt stillverk

Sportrasé under Mjøndalen