1. februar 2016

Det var seniortreff, med 7 medlemmer tilstede, to gjester var også med. Det ble kjørt tog, spist pølser og drukket kaffe med noe å bite på til. Ingen betjente stasjonene denne gangen, så togfremføringen foregikk tildels med hjelp av roping.

Skd 61 på Solberg Skifte

Passasjertog med El17

Skifting av tømmervogner til Høvleriet

«Kort» opphold på Gystad

Passasjertog med Di3 på Mjøndalen

Vogner med skrapjern ved Mjøndalen

Pukktog med Di3 på Mjøndalen

El11 på vei mot Solberg

Sjeldent tog å se på Solberg Skifte

Tysk BR18 med passasjervogner