17. november 2011

Hele 14 medlemmer møtte, vi hadde også besøk av to gjester. Flere av medlemmene tilbrakte deler av kvelden under anlegget for å bygge videre på sportraseén til oppstillingsområdet. Andre bedrev sporlegging, utbedring av spor (kryss), veiarbeide, kobling av programmeringsspor i verkstedet, kobling av bryter til styring av veksel samt rydding og støvsuging.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Tre mann travelt opptatt under anlegget...

Veiarbeide i sosialrommet