14. mai 2015

Byggekveld, med 9 medlemmer og to gjester innom. Det ble kablet på smalspordelen (Vallekilen holdeplass har nå spenning på sporene), jobbet med kamera i undergrunnen, detaljert litt mer rundt Solberg og jobbet med landskap i sosialrommet. Flere tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Prøvekjøring av TEE-tog

Landskapsarbeide ved holdeplass i sosialrommet

Et par furuer har fått plass ved Solbergsmia